Nieuw wachtwoord instellen

DISCLAIMER

Mister Gig site
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Mister Gig. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Externe sites / links
Er zullen links naar andere websites op de Mister Gig website worden vermeld die totaal onafhankelijk opereren van Mister Gig. Deze links zullen bijvoorbeeld in opdrachtomschrijvingen op de Mister Gig site worden geplaatst. Mister Gig heeft geen zeggenschap en/of invloed op de inhoud van deze sites. We faciliteren enkel links naar andere websites ter informatie en ten behoeve van het gemak van onze cliënten. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy Policy hebben en wij adviseren die goed door te lezen bij het openen van deze websites. Mister Gig is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

De Disclaimer & Privacy Policy kunnen tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan aan de datum onderaan het document worden achterhaald wanneer dit voor het laatst is gebeurd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in de Disclaimer & Privacy Policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Wanneer u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Disclaimer & Privacy Policy.

TOP